Podmienky

Passion-Miniatures.com – Všeobecné podmienky predaja aktualizované 18. marca 2024

Predmet

Tieto podmienky predaja sú uzatvorené medzi samostatnou spoločnosťou Christophe THIRION, Passion-Miniatures, ktorej sídlo sa nachádza na 34 route de Juzanvigny – 10500 Brienne le Château – Francúzsko, zapísaná v obchodnom registri Troyes pod číslom 833 742 166, ďalej ďalej len „predávajúci“ a každá fyzická alebo právnická osoba ďalej len „kupujúci“. Nadobudnutie produktu na webovej stránke znamená bezvýhradný súhlas kupujúceho s týmito obchodnými podmienkami, s ktorými potvrdzuje, že si ich prečítal pred odoslaním objednávky.
Platné podmienky predaja budú tie, ktoré sú platné v deň objednávky kupujúcim. predávajúci môže tieto podmienky predaja zmeniť tak, aby boli v súlade s legislatívou a pravidlami trhu.

Naše služby

predajca ponúka tovar z druhej ruky prevažne od fyzických osôb. Predávajú sa ako také bez záruky. Tieto produkty však podliehajú overovaniu, čisteniu alebo revízii. Každý produkt je prezentovaný s popisom jeho hlavných vlastností. Zobrazené rozmery sú približným údajom o produkte a umožňujú kupujúcemu urobiť si o ňom predstavu. Fotografie sú čo najpresnejšie, ale predajcu nijako nezaväzujú.

Sortiment a skladové zásoby sa líšia v závislosti od trhu ojazdených vozidiel. Tieto produkty sa už v zásade nevyrábajú.

Kupujúci zabezpečí, aby produkt, ktorý dodáva do inej krajiny ako Francúzsko, bol oprávnený vstúpiť na toto územie.

Ceny

Ceny uvedené na produktových listoch sú v eurách. Predávajúci je mikropodnik, ktorý nepodlieha DPH v súlade s článkom 293B všeobecného daňového zákonníka.

Uvedené ceny nezahŕňajú náklady na dopravu, ktoré budú pripočítané k celkovej cene zakúpených produktov.

Ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť. Až potvrdenie objednávky kupujúcim garantuje konečnú cenu požadovaných produktov.

Objednať

Kupujúci má možnosť vytvoriť si osobný účet na stránke. Vďaka tomu môžete sledovať priebeh objednávky a spravovať svoj profil. Kupujúci môže svoj účet kedykoľvek vymazať alebo upraviť.

Kupujúci môže zadať objednávku bez vytvorenia účtu na stránke. V tomto prípade nebude môcť objednávku sledovať inak ako výmenou e-mailov.

Náklady na dopravu sú kalkulované po potvrdení objednávky kupujúcim. Toto potvrdenie nezaväzuje kupujúceho k platbe, ale predstavuje iba rezerváciu produktov.

Po prijatí objednávky a overení správnosti dodacej adresy kupujúci pristúpi k platbe. Všetky poskytnuté údaje a zaznamenané potvrdenie budú predstavovať dôkaz o transakcii.

Ak do 10 dní od overenia objednávky kupujúci neuhradí platbu alebo na ňu neodpovie, objednávka bude zrušená a produkty budú sprístupnené.

Platobné podmienky

Platba za objednávku sa uskutočňuje výlučne v eurách jedným z nasledujúcich spôsobov platby:

Platba šekom
Akceptované budú iba šeky vydané francúzskou bankou. Šeky budú splatné Christophe THIRION. Svoj šek s objednávkovým formulárom zašle kupujúci v opečiatkovanej obálke na adresu sídla spoločnosti. Po obdržaní šeku bude objednávka spracovaná a kupujúci bude informovaný emailom. Predávajúci odošle produkty po zaplatení šeku zodpovedajúceho objednávke v súlade s ustanoveniami.

Platba bankovým prevodom
Bankové spojenie predávajúceho je kupujúcemu oznámené pri potvrdení objednávky.
Kupujúci kontaktuje svoju banku, aby vykonal prevod zodpovedajúci sume jeho objednávky. Po prijatí prevodu bude objednávka spracovaná a kupujúci bude informovaný e-mailom. Predávajúci odošle produkty po prijatí prevodu na jeho účet.

Platba kreditnou kartou
Platba kreditnou kartou prebieha pomocou online platobnej služby Stripe Express.

Bezpečná platba cez Paypal
Kupujúci je presmerovaný na rozhranie Paypal, aby sa bezpečne pripojil a vykonal platbu. Ak je platba prijatá, objednávka je uložená. Predajca odošle produkty po potvrdení platby službou Paypal.

Iné spôsoby platby
V závislosti od krajín alebo služieb, ktoré si kupujúci predplatil, môžu byť ponúkané aj iné spôsoby platby. Tieto spôsoby platby využívajú online platobnú službu Stripe Express.

Lodné

Objednávky sú zasielané na adresu uvedenú kupujúcim. Dodacie lehoty sú uvedené len na informačné účely. Za riziká spojené s prepravou zodpovedá predávajúci. Kupujúci je povinný skontrolovať stav balíka a v prípade poškodenia musí uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Pri dodávkach na sprostredkovacie miesta je zákazník informovaný o sledovaní ich dodávky. Zákazník je povinný vyzdvihnúť balík pred uplynutím doby držania na odovzdávacom mieste.

Ak je balík vrátený predávajúcemu z dôvodu nesprávnej adresy oznámenej kupujúcim alebo ak balík nebol vyzdvihnutý pred uplynutím doby uchovania na výdajnom mieste, zákazník bude musieť zaplatiť sumu za opätovné odoslanie. Zákazník môže objednávku zrušiť, ale náklady na dopravu mu nebudú vrátené.

Neprevzaté produkty sú uchovávané 1 rok. Ak sa zákazník v tejto lehote nedostaví, objednávka bude zrušená a peniaze sa nevracajú. Produkty budú vrátené do predaja.

Odstúpenie od Brienne le Château

Predávajúci ponúka osobné doručenie objednávky. Kupujúci má možnosť vyzdvihnutia objednávky v oblasti Brienne le Château. Kupujúci a predávajúci sa musia dohodnúť na spoločnom mieste stretnutia.

zatiahnutie

V súlade s článkom L221-18 Spotrebiteľského zákonníka má kupujúci lehotu 14 dní od prijatia objednávky na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Náklady na vrátenie znáša kupujúci. Predávajúci vráti peniaze bez sankcií pri prevzatí produktov.

Reklamácia

V prípade, že objednávka príde poškodená alebo ak bude zistená chyba doručenia, je kupujúci vyzvaný, aby kontaktoval predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v objednávkovom formulári. Uprednostňuje sa e-mail.

Ak dôjde k zodpovednosti prepravcu, predávajúci otvorí reklamáciu u prepravcu. Predávajúci sa zaväzuje vymeniť alebo vrátiť objednávku a uhradí náklady na vrátenie.

Záruka

Tovar ponúkaný predávajúcim je z druhej ruky. Na tieto produkty nie je možná žiadna záruka. V prípade vady môže kupujúci uplatniť reklamáciu. Predávajúci nezodpovedá za skryté vady. Ak je to možné, výrobky sa kontrolujú a vo vyhlásení sa uvádza, či výrobok funguje alebo či ho nebolo možné otestovať.

responsabilité

Predávajúci je v procese predaja na diaľku viazaný iba záväzkom prostriedkov. Nezodpovedá za škody spôsobené používaním internetovej siete, ako je strata údajov, prienik, vírusy, prerušenie služby alebo iné neúmyselné problémy.

Rozšírená zodpovednosť producenta (EPR)

Predávajúci je registrovaný v Agentúre pre ekologický prechod (ADEME) ohľadom nakladania s odpadmi z obalov pod jedinečným číslom FR342370_01UVMJ

Duševné vlastníctvo

Všetky prvky stránky passion-miniatures.com sú a zostávajú duševným a výhradným vlastníctvom Passion-Miniatures. Nikto nie je oprávnený reprodukovať, využívať alebo používať z akéhokoľvek dôvodu, a to ani čiastočne, prvky stránky, či už vo forme fotografie, loga, vizuálu alebo textu. Na zverejnenie stránky sú oprávnené iba odkazy z inej webovej stránky alebo e-mailom.

Súdne spory

Tieto podmienky predaja na diaľku podliehajú francúzskemu právu. Pre všetky spory alebo spory bude príslušný súd Troyes v Aube – Francúzsko.