odtlačok

Miniatúry vášne

Stránka passion-miniatures.com je publikovaná spoločnosťou Passion-Miniatures, Christophe THIRION, registrovanou v Troyes Trade and Companies Register pod číslom 833 742 166, ktorej hlavné sídlo je 34 route de Juzanvigny, 10500 Brienne le Château – Francúzsko.

Passion-Miniatures je mikropodnik, ktorý nepodlieha DPH v súlade s článkom 293B všeobecného daňového zákonníka.

Poštová adresa: 34 route de Juzanvigny, 10500 Brienne le Château, Francúzsko
E-mail: boutique@passion-miniatures.com
Telefón: 06 75 93 35 01

Riaditeľ publikácie: Christophe THIRION
Hostiteľ stránky: o2switch.fr, https://www.o2switch.fr/notre-histoire/

Táto stránka bola deklarovaná Komisii Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), ktorá vydala potvrdenie č. 2158473